Tác giả: Mr. Vision

  • Xây dựng quy trình onboarding cho nhân sự mới

    Xây dựng quy trình onboarding cho nhân sự mới

    Khi có nhân sự mới gia nhập công ty, quy trình onboarding là cực kỳ quan trọng để giúp họ hiểu rõ về công ty, các quy trình và nhiệm vụ của mình. Đây cũng là cơ hội để các nhân viên mới cảm thấy được chào đón và xác định được vai trò của…