Xây dựng quy trình onboarding cho nhân sự mới


Khi có nhân sự mới gia nhập công ty, quy trình onboarding là cực kỳ quan trọng để giúp họ hiểu rõ về công ty, các quy trình và nhiệm vụ của mình. Đây cũng là cơ hội để các nhân viên mới cảm thấy được chào đón và xác định được vai trò của mình trong tổ chức.

Tại sao quy trình onboarding là quan trọng?

Quy trình onboarding là quan trọng vì nó giúp nhân viên mới hiểu rõ về công ty, các quy trình và nhiệm vụ của mình. Nó cũng giúp nhân viên mới cảm thấy rằng họ được chào đón và xác định được vai trò của mình trong tổ chức. Quy trình onboarding hiệu quả có thể giúp tăng năng suất làm việc và giảm thiểu thời gian cần thiết để nhân viên mới thích nghi với công việc của mình.

Bước 1: Chuẩn bị cho giai đoạn onboarding

Trước khi tiến hành quá trình onboarding, bạn cần chuẩn bị một số thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm:

 • Đặt mục tiêu rõ ràng cho quá trình onboarding của nhân viên mới.
 • Lên kế hoạch cho quá trình onboarding và đảm bảo rằng các bộ phận liên quan đã được thông báo trước về việc có nhân viên mới gia nhập công ty.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho quá trình onboarding, bao gồm hướng dẫn công ty, chính sách và quy định, các biểu mẫu đăng ký và các tài liệu khác liên quan đến công việc của nhân viên.

Khi xác định mục tiêu cho giai đoạn onboarding, bạn nên đảm bảo rằng chúng phù hợp với các mục tiêu của công ty và giúp nhân viên mới hiểu rõ hơn về công ty và công việc của họ.

Sau khi lên kế hoạch cho quá trình onboarding, bạn nên thông báo cho các bộ phận liên quan và đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận nhân viên mới. Các bộ phận liên quan bao gồm nhân sự, đội ngũ quản lý, kế toán và các nhóm khác liên quan đến công việc của nhân viên mới.

Các tài liệu cần thiết cho quá trình onboarding bao gồm hướng dẫn công ty, chính sách và quy định, các biểu mẫu đăng ký và các tài liệu liên quan đến công việc của nhân viên. Bạn nên đảm bảo rằng các tài liệu này được cập nhật và phù hợp với các quy định mới nhất của công ty.

Bước 2: Tiến hành quá trình onboarding

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bạn có thể tiến hành quá trình onboarding cho nhân viên mới. Một số bước cơ bản bao gồm:

 • Chào đón và giới thiệu nhân viên mới cho các thành viên trong công ty.
 • Cung cấp hướng dẫn về công ty và các chính sách và quy định, bao gồm cách làm việc, cấu trúc tổ chức, các quy trình, quyền lợi của nhân viên và các chính sách bảo hiểm.
 • Cung cấp thông tin về công việc của nhân viên mới, bao gồm các nhiệm vụ và trách nhiệm, các mục tiêu và kế hoạch công việc, và cách thức đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Đào tạo nhân viên mới về các công cụ và phần mềm được sử dụng trong công ty.
 • Cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp có sẵn trong công ty.

Việc giới thiệu nhân viên mới cho các thành viên trong công ty là một phần rất quan trọng trong quá trình onboarding. Các nhân viên mới sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được giới thiệu với các đồng nghiệp của mình và nhận được sự chào đón từ họ.

Các chính sách và quy định của công ty cũng rất quan trọng để nhân viên mới hiểu rõ về các quy định và hướng dẫn của công ty. Bạn nên cung cấp cho nhân viên mới một bản sao của các chính sách và quy định này để họ có thể tham khảo khi cần thiết.

Thông tin về công việc của nhân viên mới cũng cần được cung cấp một cách rõ ràng. Bạn nên đưa ra các mục tiêu và kế hoạch công việc của họ, cũng như cách thức để đánh giá hiệu quả làm việc của họ.

Bước 3: Đánh giá và cải tiến quá trình onboarding

Sau khi quá trình onboarding đã hoàn thành, bạn cần đánh giá hiệu quả của nó và cải tiến nếu cần thiết. Cách để đánh giá và cải tiến quá trình onboarding bao gồm:

 • Thu thập phản hồi từ nhân viên mới về quá trình onboarding.
 • Đánh giá hiệu quả của quá trình onboarding bằng cách so sánh với các mục tiêu được đặt ra trước đó.
 • Cải tiến và tinh chỉnh quá trình onboarding dựa trên phản hồi và đánh giá của nhân viên mới.

Sau khi hoàn thành quá trình onboarding, bạn nên thu thập phản hồi từ nhân viên mới về các khía cạnh khác nhau của quá trình này. Phản hồi này cung cấp thông tin quan trọng để bạn có thể cải tiến quá trình onboarding trong tương lai.

Bạn nên đánh giá hiệu quả của quá trình onboarding bằng cách so sánh với các mục tiêu được đặt ra trước đó. Nếu quá trình không đạt được mục tiêu, bạn nên xem xét và cải tiến để đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.

Biểu mẫu cho quá trình onboarding

Để đảm bảo rằng các bước cần thiết trong quá trình onboarding đã được hoàn thành, bạn có thể sử dụng một biểu mẫu để thu thập thông tin cần thiết. Biểu mẫu sau có thể được sử dụng trong quá trình onboarding:

BướcNội dungĐã hoàn thành
1Giới thiệu công ty và cấu trúc tổ chức
2Giới thiệu các chính sách và quy định của công ty
3Giới thiệu nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc
4Đào tạo về các công cụ và phần mềm được sử dụng trong công ty
5Giới thiệu các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp có sẵn trong công ty
6Đánh giá và cải tiến quá trình onboarding

Kết luận

Việc xây dựng quy trình onboarding cho nhân sự mới là rất quan trọng để giúp họ hiểu rõ về công ty và công việc của mình. Tuy nhiên, nó cần được chuẩn bị và thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Việc đánh giá và cải tiến quá trình onboarding cũng rất quan trọng để nó có thể hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai. Quy trình onboarding hiệu quả có thể giúp tăng năng suất làm việc và giảm thiểu thời gian cần thiết để nhân viên mới thích nghi với công việc của mình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *